Férfi keresztnevek és jelentésük

A, Á

Ábelbibliai név, Ádám és Éva második fia, jelentése pára, lehelet, mulandóság

Ábrahámhéber eredetű férfinév, bibliai jelentése: sokaság atyja

Ábris – Ábrahám alakjából önállósult magyar név, jelentése pára, lehelet, mulandóság

Achillesaz ógörög Akhilleusz mitológiai névből származik, amelynek jelentése a kígyó fia

Adalbert - germán eredetű név, jelentése nemes + fényes, híres 

Ádám - bibliai név, héber névből alakult, jelentése atyám, vagy a héber vörös

Ágoston - latin eredetű férfinév, jelentése magasztos fenséges

Agádrégi magyar személynévből származik, talán az ág szóból származik, de lehet, hogy az Ágoston névből

Albin - germán eredetű, a latin Albinusból névből. Jelentése: nemes vagy tündér és barát.

Álmostörök eredetű régi magyar férfinév, Árpád fejedelem apjának a neve. Jelentése: megvett, megvásárolt vagy szerző. 

Ányos - görög Annianosz névből ered, jelentése valószínűleg bántó, zsarnoki.

Adrián - latin eredetű, Velence tartománybeli Hadria városból való férfi

Adorján – az Adrián név régi magyar alakváltozata. Jelentése: Hadria városából való, azaz hadriai.

Ajtony - török eredetű régi magyar férfinév, jelentése arany

Ákos - török eredetű név, melynek jelentése fehér sólyom

Aladár - germán eredetű, jelentése tapasztalt, hatalmas

Alajos - germán eredetű név, jelentése egész és bölcs

Alberta germán Adalbert név német rövidülése, jelentése nemes és fényes, híres

AlexAlexander név görög eredetijére vezethető vissza. Jelentése férfiakat vagy férfiaktól megvédő 

Alexander - Alexander név görög eredetijére vezethető vissza Jelentése férfiakat vagy férfiaktól megvédő 

Alpár - török eredetű régi magyar férfinév, jelentése hős férfi

Albert  - germán eredetű, az Adalbert rövidüléséből származik a nemes és a fényes szavakból.

Alex  - görög eredetű, jelentése férfiakat védő vagy férfiaktól megvédő

Ambrus – görög eredetű, a görög mitológiában az ambrózia az istenek halhatatlanságot biztosító étele volt. A név jelentése: halhatatlan

Andor –az Andrásból rövidült, Andronicus magyaros alakja, jelentése férfiak legyőzője

András - latin Andreas alakjából származik, jelentése férfi, férfias

Antal - latin eredetű, a jelentése virág vagy fejedelem, elöljáró

Alfrédgermán eredetű férfinév, elemeinek jelentése: tündér + tanács

Alfonz - germán eredetű férfinév, elemeinek jelentése: nemes + kész, hajlandó 

Axelhéber-dán-svéd eredetű férfinév, jelentése: a béke atyja.

Armanda germán Hermann francia változatából származik, jelentése hadsereg + férfi

Ármin - Arminiusnak, a cheruskok fejedelmének nevéből ered. Jelentése: hadi férfi. 

Arnold - germán eredetű, uralkodik, tevékenykedik 

Artúr - valószínűleg angolszász eredetű férfinév, jelentése esetleg: medve

Áron - bibliai név, jelentése megvilágosított, emelkedett, kiemelkedő

Árpád - régi magyar név. Vagy az árpa szó, vagy az Árpa személynév alakja. A XIX. sz.-ban újították fel Árpád fejedelem tiszteletére.

Attila - hun fejedelem nevéből származik, jelentése atyácska, atyuska, apácska, szeretett apánk

Aurél – a név a latin Aurelius nemzetségnévből származik, amelynek jelentése: aranyos. B

Bacsó - ótörök eredetű családnév, az Árpádok korában igen gyakori személynév

Bajnok - magyar eredetű férfinév, eredeti jelentése: bajvívó, harcos.

Balázs - Blasio családnévre vezethető vissza, egyes névmagyarázatokban jelentése királyi

Bálint - jelentése erős, egészséges. A latin Valentinus névből származik

Bánk - magyar eredetű férfinév, az egykori méltóságnévből, a Bán-ból képződött -k kicsinyítőképzővel.

Barna - a Barnabás önállósult magyar rövidülése, jelentése a vigasztalás fia, a prófétálás fia

Bátor - török eredetű régi magyar férfinévből származik, jelentése hős

Barnabás - bibliai név, jelentése a vigasztalás fia, a prófétálás fia

Béla - régi magyar név, jelentése belső rész, szív. Török jelentése előkelő.

Becse – török és magyar eredetű név, jelentése kánya, őrzőhely

Bekénytörök - magyar eredetű férfinév, jelentése: meddő, terméketlen.

Bence - latin Vincentius névből ered, melynek jelentése győztes

Bende – latin származású név, jelentése: áldott

Benedek – a latin Benedictus formából származik, jelentése áldott

Bendegúz - magyar eredetű férfinév. Bendegúz a mondák szerint Attila hun király apja volt.

Benjámin - héber eredetű, jelentése szerencse fia, mások szerint jobbnak a fia 

Benő a Benedek és a Benjámin -ő kicsinyítőképzős származéka. Jelentése: áldott.

Bercel - bolgár-török népcsoport, a barszilok nevéből származik. Jelentése a törökben párduc.

Bernát – germán Bernhard név magyar formája. Elemeinek eredeti jelentése: medve és erős.

Bese – török-magyar eredetű férfinév, jelentése: karvaly, kánya.

Bertalan - bibliai név, jelentése Tolmai fia

Bertold - a germán Berthold névből származik. Jelentése: fényes, híres + uralkodó, tevékeny.

Boldizsár –  Bibliai  eredetű  név. Jelentése: Baál (isten) tartsa meg a királyt! Egyike a napkeleti bölcseknek.

Bonifáclatin homo boni fati, azaz a jó sors embere jelentésű kifejezésből eredő név. Egyike a fagyosszenteknek.

Botond - régi személynév, mely a ’buzogány’ jelentésű bot szóból származik

Bódogrégi magyar férfinév, ami a boldog szó régi magyar alakjából, a bódogból ered, aminek a jelentése: gazdag.

Brúnó - germán eredetű német névből származó férfinév. Jelentése: barna.

Budaa szláv Budimir személynévből származik. Elemeinek a jelentése: lenni és béke.

Bulcsúrégi magyar személynév, ismeretlen eredetű. A búcsú és bocsát szavakkal való összefüggése vitatott.C, CS

Ciprián  - latin eredetű férfinév, jelentése: ciprusi.

Csaba - török eredetű, jelentése pásztor, kóborló vagy ajándék. Vörösmarty Mihály újította fel 1824-ben

Csanáda név az ismeretlen jelentésű régi magyar Csana személynévből származik, -d kicsinyítő képzővel.

Cseke - Csek név származéka. Más források szerint egy régi foglalkozás megnevezése. Jelentése "vízről vadászó". 

Csobán -  a régi Csabán név változata, ami valószínűleg török eredetű méltóságnév volt. Jelentése pásztor.

Csoma - ismeretlen eredetű magyar személynévből származó férfinév. Jelentése ismeretlen.

Csongor - török eredetű régi magyar személynév, jelentése vadászmadár.D

Dániel - héber Daniél formából keletkezett, jelentése Isten a bírám, Isten bírója

Daniló - szláv – héber eredetű, jelentése: Isten a bírám.

Dávid - bibliai név, jelentése kedvelt, szeretett barát vagy egyesítő

Ditmárgermán eredetű férfinév, jelentése: nép + híres.

Detre - germán eredetű férfinév, a Dietrich megmagyarosodott alakja, jelentése: nép + hatalmas.

Dénes - a görög Dionüsziosz névből származik, jelentése Dionüszosznak ajánlott

Dés - a latin Desiderius névre vezethető vissza, amelynek jelentése: kívánt, óhajtott.

Dezső - a latin Desiderius alakból származik, jelentése óhajtott, kívánt (gyermek)

Dominik - a latin Úrhoz tartozó, Istennek szentelt jelentésű Dominicus névből származik

Domonkoslatin Dominicus férfinév magyar változata. Jelentése az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt.

Doriángörög eredetű latin névből származik, jelentése dór férfi.

Döme – görög eredetű név, Démétérnek ajánlott. A Dömötör név önállósult becéző alakja.

Dömötör – a név a Demeter férfinév önállósult alakváltozata. Démétér a termékenység istennője.

Dusán - szláv eredetű férfinév. Jelentése: lélek.E, É

Ede – a név az EdvárdEduárd nevek német rövidülése. Jelentése birtok, vagyon + őrzés, védelem.

Elek – eredete vagy a latin Alexius, vagy régi magyar Velek személynév

Ellák - török eredetű férfinév, jelentése: uralkodó, kormányzó, király

Elemér - régi magyar férfinév, jelentései élet, vagy nagy + béke, vagy nemes + híres szóösszetételek

Előd - régi magyar személynév, jelentése: első, elöl lévő, illetve első rész, kezdet.

Emil - latin eredetű név, jelentése versengő, vetélkedő, igyekvő

Emánuel - a héber Immanuél névből ered, jelentése: velünk az Isten

Emőd - régi magyar személynév, jelentése kis csecsemő

Endre - az András név magyar alakváltozata, jelentése férfias, erős

Erik - germán eredetű, megközelítő jelentése nagyrabecsült, uralkodó, hatalmas

Erhard - férfinév germán eredetű. Elemeinek jelentése: becsület és erős, merész.

Ernő -  a név germán eredetű, jelentése komoly, határozott a harcban, komolyság, határozottság, erély

Ervin - germán eredetű, jelentései hadsereg, becsület, örökség, barát

Ezékiel héber eredetű férfinév, jelentése: Isten teszi erőssé a gyermeket.


F

Farkasrégi magyar név és családnév. Jelentése metaforikus belső tulajdonság: bátorság, vadság.

Fábiánlatin eredetű, jelentése: A Fabius nemzettséghez tartozó. A nemzetségnév a bab szóval függ össze, a jelentése babos vagy babtermesztő.

Fabricíuszlatin eredetű név, a római Fabricius nemzetségnévből származik. A műhely, mesterség szóval függ össze.

Filemon - görög eredetű férfinév, jelentése: barátságos, nyájas.

Felix -  latin eredetű férfinév. Jelentése: boldog, szerencsés

Ferenc - az olasz Francesco latinosítása, jelentése merész, szókimondó, őszinte

Flórián – a név a latin Florianus rövidülése. Jelentése: virágos, virágzó. 

Fülöp - név a görög Philipposz név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése: lókedvelő.

Frigyes - a germán Friedrich név magyarosítására. Jelentése béke, védelem + hatalmas, uralkodó.


G, GY

Gábor – a héber Gabriél névből ered, a jelentése Isten embere, Isten bajnoka

Gál - a kelta Gallo név formájából származik, a jelentése gall, ehhez a néptörzshöz tartozó. A gall kakast jelent.

Gáspárperzsa eredetű, a jelentése kincset megőrző, kincstárnok.

Gazsó - a Gáspár régi magyar -ó kicsinyítőképzős alakjából, jelentése kincset megőrző, kincstárnok.

Gedeonbibliai férfinév, jelentése egyesek szerint kétélű kard, kardforgató vagy sebzett kezű vagy romboló, pusztító.

Gellérta germán eredetű Gerhard névből származik, a jelentése gerely, dárda + erős, merész.

Gergely - görög eredetű, jelentése éberen őrködő 

Gergő – a Gergely név magyar alakváltozata, jelentése éberen őrködő

Géza – a török Gesa szóból ered, amelynek jelentése herceg, hercegecske 

Gusztáv - skandináv eredetű név, jelentése harc + támasz, vagy a gótok támasza

Gracián - a latin Gratianus férfinév rövidülése, ami a gratiosus szóból származik, aminek a jelentése: kedves, bájos.

Gyárfás - görög-latin eredetű, a Gervasius (Gerváz) névből. Jelentése: idős férfi.

György - görög eredetű, jelentése földműves, gazdálkodó

Győz - a Viktor név magyarítására, jelentése győző, győztes

Gyula - bolgár-török eredetű, a fáklya jelentésű jula - gyula méltóságnévből származik


H

Henrik - germán eredetű név, jelentése körülkerített birtokán uralkodó

Herman – a név a germán Hermann névből származik, amelynek jelentése hadsereg + férfi.

Hubamagyar eredetű férfinév, jelentése szlovák nyelvről fordítva gomba

Hunor - a csodaszarvas eredetmondából származó név, a hun népnév -r kicsinyítőképzős származéka.


I

Ignác – a latin Ignatius név rövidülésével keletkezett, jelentése tűz

Ilián – görög-orosz eredetű név, jelentése nap

Iliászgörög eredetű férfinév, jelentése: Ilionból (Trójából) származó.

Illés – a héber eredetű Éliás név magyar alakváltozata. Jelentése: Jahve az én istenem.

Incea latin Innocentius névből származik, jelentése ártatlan, senkinek se ártó. 

Imre - germán eredetű név, jelentése szorgalmas, hatalmas, uralkodó

Ipoly - Az Ipoly ősi eredetű névjelentése ismeretlen. Tartalma: apály, apad, apadó.

István - görög eredetű név. Alapja a sztéphanosz szó, jelentése koszorú, virágkoszorú.

Izidor görög eredetű férfinév. Jelentése: Ízisz ajándéka. 

Izsó - az Ézsau név régi magyar formája, jelentése nyers, szőrös

Iván – a János név régi magyar alakváltozata, amelynek jelentése Isten kegyelme vagy Isten kegyelmes

Ivó germán eredetű név, a jelentése tiszafa.


J

Jakab - bibliai férfinév, a héber Jákób görög változatának magyar formája. Jakab vagy Jákob nevű személy fia, leszármazottja

János – a héber Johanan névből keletkezett, amelynek jelentése Isten kegyelme vagy Isten kegyelmes

Jácint - görög eredetű férfinév, amely a görög mitológiai névnek a latin Hyacinthus formájából származik.

Jenő - török eredetű, méltóságot jelölő név, jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter 

Jeromosa görög Hieronümosz névből származik, jelentése: szent nevű.

Jónás - héber eredetű férfinév. Jelentése: galamb.

József - héber eredetű, összetett név, amelynek első tagja az Isten, a második tag jelentése a gyarapítson szó

Jusztin - latin eredetű férfinév, jelentése igazságos, igaz ember.

Juliánusz - Juliánusz latin eredetű férfinév, jelentése a Julius nemzetséghez tartozó.

Julián – Juliánusz rövidülése. Jelentése a Julius nemzetséghez tartozó.


K

Kálmán - a török eredetű, jelentése marad, megmarad, életben marad

Károly - a latin Carolus névből származik, jelentése szabad, derék (fiatal férfi, legény)

Kázmér lengyel eredetű Kazimír férfinév magyaros alakja. Jelentése: alapít, hirdet + béke

Kelemen - Kelemennév a latin Clemens névből ered, amelynek jelentése: jámbor, szelíd, jóságos. 

Kende - egy ótörök méltóságnévből származik. Levédiában és Etelközben az ősmagyar törzsszövetség fejét nevezték így.

Kerény - latin quiris szóból ered, aminek a jelentése: lándzsás. Mars isten nevének állandó jelzője volt.

Kevin - ír eredetű név, jelentése kétféle: kellemes, jó szülés vagy kedvesnek, jónak született

Kolos - a Nikolausból ered. Jelentése: tanuló, tanító.

Konráda német Kuonrat névből származik. Elemeinek jelentése: merész és tanács.

Konstantin – latin eredetű, jelentése: szilárd, állhatatos.

Koppány - régi magyar személynév. Török eredetű, a jelentése nagy, győzelmes, erős, magas.

Kornél - a latin Cornelius rövidülésével keletkezett. A név eredeti jelentése a somfa vagy a szarv szóból ered

Kristóf – görög eredetű, jelentése Krisztust hordozó

Krisztián - görög eredetű név, amely a khriszma olaj, kenet jelentésű szóra vezethető vissza


L

Laborc - Anonymus névalkotása a hasonló nevű folyó nevéből, vagy hős, párduc

Lajos - germán eredetű összetett név, elemeinek jelentése hangos, híres, hírnév + harc

Laurent - latin – francia eredetű, Laurentum városából való, babérkoszorúval ékesített.

László - a szláv Vladiszláv névből fejlődött, a szláv név jelentése hatalom és dicsőség

Lázár a latin Lazarus formájából származik, jelentése: Isten segít.

Lipót - a germán Luitbaldból származik, melynek jelentése: nép és merész. 

Lehelmagyar eredetű férfinév, jelentése valószínűleg lélek

Leonárd a germán eredetű Leonhard névből származik, aminek a jelentése erős + merész.

Leó - görög eredetű férfinév, a Leon rövidülése. Jelentése: oroszlán.

Lénárd - a germán eredetű Leonhard névből származik, aminek a jelentése erős + merész.

Levente - régi magyar név, az eredeti formája Lovanta, jelentése a vadász

Líviusz -  latin származású férfinév. Nemzetségnévből származik, jelentése bizonytalan, lehet kékes.

Loránd - Lóránt régebbi magyar alakváltozata. A dicsőség, hírnév, merész Roland névből.

Lóránt - germán eredetű,  a dicsőség, hírnév, merész jelentésű Roland névből keletkezett

Lőrinc – latin eredetű, a Laurentius névből származik, jelentése: Laurentum vidékéről származó férfi. Lukács – a  latin Lucas névből ered, melynek jelentése: lucaniai férfi.


Marcell - latin eredetű név, jelentése a Mars istenhez tartozó, neki szentelt

Márió - a latin Marius – férfias - nemzetségnévből származó Máriusz név olasz megfelelője

Márk - latin eredetű, jelentése Mars hadistenhez tartozó, Mars hadistennek szentelt

Márió - latin eredetű férfinév, a Marius nemzetségnévből ered, jelentése valószínűleg férfias.

Martin – latin eredetű, jelentése Mars istenhez hasonló, harcias, bátor, merész

Márton - latin eredetű, jelentése Mars istenhez hasonló, harcias, bátor, merész

Maximiliána  latin Maximilianus név rövidülése, jelentése: nagy növésű, magas.

Máté - héber eredetű, jelentése Isten ajándéka

Mátyás - héber eredetű bibliai név, jelentése Isten ajándéka

Medox kelta eredetű férfinév, jelentése jótékony, jótékonykodó, nagylelkű

Medárd - a latin Medardus formájából ered, jelentése: hatalom + erős, merész.

Menyhérta germán Meinhard névből származik, jelentése erő + erős, merész. 

Metód - görög eredetű férfinév, jelentése: kutató, érdeklődő, nyomozó.

Mihály - héber eredetű név, a név jelentése magyarul Istenhez hasonló vagy Ki olyan, mint az Isten?

Mikes – görög-magyar, jelentése a nép győzelme, győztes nép

Miksa - a Miklós régi magyar becéző formája 

Miklós – a görög Nikolaosz névből származik, jelentése győzelmes nép vagy a nép győzelme 

Milán - szláv eredetű név, jelentése kedves, aranyos

Mór – magyar név, mór, szerecsen. A Móric név rövidüléséből.

Móric - latinnévből származik, a jelentése mór, szerecsen.

Mózes – bibliai név. Népies magyarázat szerint a jelentése: vízből kihúzott.


N

Nándor - a nándor népnévből származik, amely a régi magyar nyelvben a dunai bolgárok megnevezése volt

Nimród - feltételezések szerint asszír eredetű, a jelentése vadász. Régi magyar mondákban a magyarok ősapja.

Noel – francia eredetű, jelentése születésnap, az Úr születésnapja, karácsony.

Noé - héber eredetű bibliai férfinév, jelentése: nyugalom vagy vigasztalás.

Norbert - germán eredetű, jelentése fényesség, fényes, híres


O, Ö

Olivér – latin eredetű név, mely az olajfaültető szóból származik

Oszkár - a régi germán Ansgar névből származó angol és skandináv névből ered, jelentése istenség + dárda.

Ottó - a német Otto névből származik, jelentése birtok, gazdagság, vagyon

Ödön - Görög eredetű, az Eugén név eredeti magyar alakváltozata. Jelentése: jó születésű, előkelő.

Örs - ótörök eredetű régi magyar személynév, a jelentése férfi.

Paszkál - a héber eredetű latin Paschalis név rövidülése, a jelentése: húsvéti.

Pál - latin eredetű, jelentése kis termetű, kicsi (férfi)

Patrik - latin eredetű ír név, jelentése rómainak született nemes

Péter - görög eredetű név, szó jelentése kő, kőszikla

Pető – héber-latin eredetű,  kőszikla, szikla . A Péter régi magyar becézőjéből önállósult.

Pongrác - a latin Pancratius névből származik, a jelentése mindenható erő. A magyar népi hagyományban a fagyosszentek egyike.


R

Rajmundgermán eredetű férfi névjelentése: isteni tanács, döntés + védelem. 

Rafael – a név a héber Refaél névből ered. Jelentése: Isten meggyógyított.

Renátó - latin eredetű név, jelentése újjászületett, újból született

Rezső -  a Rudolf név magyarosítása, jelentése hírnév, dicsőség + farkas.

Richárd - germán eredetű név, jelentése hatalmas, uralkodó + erős, merész

Robin - germán eredetű név, jelentése: fényes hírnév, dicsőség, híres.


Róbert - német eredetű, jelentése fényes hírnév

Rókus - germán eredetű név, jelentése: kiált, üvölt.

Roland - német eredetű név, olyan ember, akinek a dicsősége országra szóló

Rómeó – lati-olasz eredetű, jelentése római, Római Birodalomból származó

Román - a latin Romanus férfinév rövidülése, a jelentése: római férfi.  

Rudolf - ónémet összetett névalak, elemeinek jelentése hírnév, dicsőség + farkas


S

Sándor - őse a görög Alexandrosz, jelentése férfiakat védő vagy férfiaktól megvédő

Sámsonhéber eredetű férfinév, jelentése: a Nap fia.

Sámuela héber Semuélnévből származik. Jelentése: Isten meghallgatott.

Simonhéber eredetű, jelentése: hallhatás, meghallgatás.

Soma - magyar eredetű, a nyelvújítás korában alkotott név a som szóból. Jelentése: som

Sebestyén - görög-latin eredetű, a Sebastianus névből ered. Jelentése: magasztos, fenséges.


SZ

Szabolcs - régi magyar személynév

Szaniszlószláv eredetű, a Stanislav névből. Jelentése: állandó, szilárd dicsőség.

Szervác -  latin Servatius név rövidülése, jelentése: a megmentett. A magyar népi hagyományban a fagyosszentek egyike.

Szilárd - a Konstantin név magyarítása, jelentése állhatatos, szilárd

Szilveszter - latin eredetű név, a  silvester szó jelentése erdei, erdőben élő

Szörénya régi magyar Szeveren névből származik. Jelentése szerető, szeretett, esetleg kis mormota.


T

Taksony - török eredetű régi magyar személynév, aminek a jelentése szilaj, fékezhetetlen.

Tamás - Bibliai eredetű név, héber nyelven a szó jelentése iker

Tas - régi magyar török eredetű férfi személynév, a jelentése kő.

Teodor - görög eredetű férfinév, a jelentése Isten ajándéka.

Tibor - a Tiborc név rövidülésével keletkezett, jelentése Tibur városából való férfi

Tiborc - a latin Tiburtius családnévből ered, amelynek jelentése: Tibur városból (ma Tivoli) való.

Tihamér - régi magyar név, amely a szláv Tihomir névből származik, jelentése: csend + béke.

Timóta görög eredetű a Timóteusz rövidítéséből önállósult. Jelentése: Isten becsülője, istentisztelő.

Tivadar – a Teodor név magyar formája, jelentése Isten ajándéka

Tódorgörög eredetű férfinév, a jelentése Isten ajándéka. A Teodor magyar rövidülése.


U

Ugocsa - magyar – bolgár eredetű, jelentése: nyugat-bolgár, magyar, magyar ember

Ulrik – germán eredetű, jelentése öröklött birtokán uralkodó, hatalmas uralkodó


V

VajkSzent István király pogány neve.

Valér latin eredetű név, a Valerius nemzetségnévből. Jelentése: erős, egészséges.

Valter - germán eredetű férfinév, jelentése uralkodó, tevékeny + nép vagy sereg. 

Valentin –  latin eredetű, a Valerius nemzetségnévből. Jelentése: erős, egészséges, hatalmas.

Varsány Varsány régi magyar személynév, mely a honfoglalás előtt a magyarokhoz csatlakozott jász nép nevéből származik.

Vencel - a szláv Wenceslav névből származik, jelentése koszorú + dicsőség. 

Vid - régi magyar utónév, a latin Vitus név délszláv eredetű alakja

Viktor - a latin Victor névből származik, melynek jelentése győző, győztes

Vilmos - germán eredetű összetett név, jelentése erős akaratú védelmező

Vince - latin eredetű név, jelentése győztes


Z, ZS

Zakariás - a héber eredetű Zekarja, Zecharja latinosított alakja. Jelentése Jahve ismét megemlékezett.

Zalánszláv eredetű, jelentése: sós kő. Más elképzelés szerint a Zalán név török eredetű, jelentése: dobó, ütő.

Zénógörög Zénón név latin változatából származik,a jelentése: Zeusztól származó. 

Zéténymagyar eredetű, a Zete név becézett alakjából önállósult. Jelentése: vő

Zoltán - török eredetű név, jelentése fejedelem A szónak az alakváltozata a szultán

Zolta – magyar-török származású név, a Zoltán Árpád-kori alakváltozata. Jelentése uralkodó, fejedelem.

Zsigmond - germán eredetű név, jelentése győzelmes védő

Zsolt - régi magyar személynév, a Solt alakváltozata. Jelentése uralkodó, fejedelem

Zsombor - a szláv eredetű név, jelentése bölény